Sök

Använd * som jokertecken
för partiella träffar.

Våra abonnemangsformer

De flesta av våra kunder väljer att vara anslutna genom avtal enligt någon av nedanstående abonnemangsformer, och får då förmånspris på Täbyhälsans hela utbud av tjänster. Det går att köpa våra tjänster även utan avtal, men då till ett högre pris.

För prisuppgift, ring 08-473 64 00 eller fyll i offertförfrågan.

 

Alt 1: Basavtal med tidspott

Företaget köper en tidspott motsvarande 45 minuter per anställd och år, som kan användas fritt ur vårt tjänsteutbud. Tidspotten är inte personbunden, utan kan nyttjas där den behövs bäst. Om tidspotten tar slut debiteras överskjutande tid enligt vår förmånligaste prisplan.

Exempel på valbara tjänster:

 • Utredning och rehabilitering vid arbetsrelaterad skada eller sjukdom
 • Stöd och handledning vid konflikter och krissituationer
 • Samtalsterapi
 • Hantering av missbruksproblem
 • Analys av den tekniska/fysiska arbetsmiljön och förslag på åtgärder
 • Rådgivning om arbetsplatsens ergonomiska utformning
 • Riktade undersökningar för riskgrupper m.fl.
 • Kurser och utbildningar, t.ex. arbetsmiljölagen, stresshantering, första hjälpen

 

Alt 2: Sjukvårdsavtal

Ett abonnemang som ger tillgång till både allmän och arbetsrelaterad sjukvård, med obegränsat antal besök för anslutna medarbetare. Patientavgift tillkommer (0:- för besök och telefonrådgivning hos sjuksköterska). Med vårt sjukvårdsavtal får ni vård av högsta kvalitet, utan långa väntetider och med personligt bemötande.

Sjukvårdsabonnemanget ger tillgång till:

 • Utredning och behandling av arbetsrelaterad sjukdom
 • Allmän sjukvård hos läkare, sjuksköterska och sjukgymnast
 • Vid behov remiss till specialistklinik
 • Telefonrådgivning i medicinska frågor
 • Samtalsterapi enligt prislista
 • Bokade besök så ofta det behövs, med korta väntetider
 • Akut sjukvård vid mindre allvarliga sjukdomar och skador - inget sittande i köer på sjukhusets akutmottagning

 

Alt 3: Bas- och sjukvårdsavtal

En allt-i-ett-lösning med en kombination av båda ovanstående abonnemangsformer till extra förmånligt pris.

 

Tilläggstjänster

Hälsoundersökningar och hälsoprofiler - varje, vartannat eller vart tredje år - kan inkluderas i alla ovanstående abonnemang till rabatterat pris.

Avtalskunder erhåller också förmånspris på våra övriga tjänster - t.ex. vaccinationer, tester och intyg.

 

 

 

 

 

Skriv ut

Skriv ut informationsblankett