Arbetsmiljö

                           

Alla arbetsgivare är ålagda att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I korta drag består ansvaret i att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen genom att "undersöka arbetsförhållandena, bedöma risker, vidta åtgärder och kontrollera genomförda åtgärder" vad gäller fysiska, psykologiska och sociala faktorer i arbetsmiljön.

Det låter ju klokt och bra, men hur går man egentligen tillväga i praktiken? Som arbetsgivare kan man uppleva regelverket på arbetsmiljöområdet som ganska svårt att få grepp om. Och när en verklig problemsituation väl uppstått, är det inte alltid säkert att föreskrifterna ger så konkret vägledning om hur man bör agera.

Täbyhälsan är ditt företags expertresurs inom allt som har med arbetsmiljöarbete att göra. Vi hjälper er att leva upp till de krav som ställs på verksamheten, och att ta itu med och åtgärda eventuella problem som uppstår. Vi arbetar tvärvetenskapligt, med hög kompetens inom teknisk och fysisk arbetsmiljö, ergonomi, beteendevetenskap och medicin.

Följ länkarna nedan för mer detaljerad information.

Praktiskt arbetsmiljöarbete

Riktade undersökningar och medicinska kontroller