Frisk- och hälsovård

Vi vet alla att bra hälsa är en förutsättning för ett gott liv. Alla vet vi väl också - åtminstone i teorin - att bra hälsa fordrar en någotsånär god mix av arbete, vila, kost och motion.

Men kanske tänker vi inte så ofta på att även ett företag kan må mer eller mindre bra. Att det mår som sin personal - på gott och ont.

Alla företag har mycket att vinna på att bedriva en aktiv frisk- och hälsovård: medarbetarna blir friskare och gladare, prestationsförmåga och produktivitet går upp, och kostnaderna för sjukfrånvaro och rehabilitering minskar.

Täbyhälsan är ditt företags samarbetspartner när det gäller allt som rör frisk- och hälsovård. Vi har väl fungerande metoder och verktyg för att ta reda på hur det står till med medarbetarna, och arbetar förebyggande för att stärka deras hälsa och välbefinnande, till gagn för både individ och företag.

Klicka på länkarna nedan för mer information.

Hälsoundersökning       Hälsoprofil        Friskvård