Friskvård

Med en aktiv friskvård på företaget ökar de anställdas välbefinnande och hälsa, vilket får till följd att prestationsförmågan ökar och kostnaderna för rehabilitering minskar. Vi medverkar med vår kompetens tillsammans med er utifrån de behov som finns. Det kan gälla både vid planering och genomförande av t ex en friskvårdsdag eller kortare insatser under perioden.

Områden för friskvårdsinsatser

Täbyhälsan arbetar utifrån en helhetssyn på hälsa, där kropp och själ samverkar med varandra i ett system. För att få en uppfattning om de behov som finns börjar vi med en gemensam diskussion och planering.

Föreläsningar

  • Kost: information om kost kan ske både individuellt och i grupp. Det kan lämpligen ske efter en genomförd hälsokontroll.
  • Motion: information om motionens effekter på hälsan, samt enskild rådgivning om lämplig träning.
  • Rökning: Hjälp till rökstopp och stöd för att förbli rökfri, i grupp eller individuellt.
  • Alkohol (samt andra droger): alkoholberoende är ett av våra största folkhälsoproblem. Förebyggande saklig information för människor i riskzonen har en långsiktig effekt på hälsan.

Mentala och känslomässiga metoder

  • Meditation är en mental avspänningsteknik som direkt påverkar hjärna och nervsystem och sänker aktiviteten i detta system.
  • Mental träning är en kraftfull teknik för självpåverkan. Du kan med hjälp av mental träning själv bestämma vad du vill påverka och hur.