Hälsoprofil 

med medicinsk provtagning

 

Individuell livsstilsbedömning med

 • provtagning
 • konditionstest som sker på ergometercykel; du cyklar ca 8 minuter 
 • frågeformulär med livsstilsfrågor som sammanställs i en hälsoprofil


Blodprov

 • spåra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes
 • blodvärde
 • lever- och njurpåverkan


Beroende av kön, ålder och ärftlighet kontrolleras även:

 • sköldkörtelhormon (ämnesomsättningen)
 • PSA (prostataprov)
 • F-Hb (blod i avföringen). Test för att tidigspåra tjocktarmscancer,  fr o m 50 år.


Blodtrycksmätning
Längd, vikt och BMI


Piko-6

Ett enklare utandingstest, för att spåra KOL, (kronisk lungsjukdom),
erbjuds rökare och övriga riskgrupper.

Övrigt

 • Tidsåtgång ca 60 minuter
 • Hälsoprofilen utförs av sjuksköterska och provsvaren bedöms av läkare
 • Provsvar lämnas per brev efter två veckor
 

Skriv ut

Skriv ut informationsblankett