Hälsoprofil 

 

Samtal med hälsoprofilbedömare

Samtal om livsstilen som sammanställs i en hälsoprofil

 

Konditionstest

Deltagaren cyklar i 6-10 min på en nivå som endast gör deltagaren lätt andfådd.

 

Blodprover

  • Blodfetter (Kolesterol, HDL/LDL-kolesterol, Triglycerider)
  • Blodsocker (Glukos)
  • Blodvärde (Hb)
  • Levervärde (GT)
  • Njurvärde (Kreatinin)
  • Infektionsprov (CRP)

 

Beroende av kön/ålder/ärftlighet kontrolleras även: sköldkörtelhormon (TSH), prostataprov (PSA) och avföringsprov för att tidigspåra tjocktarmscancer (F-Hb)

 

Blodtryck

Längd, vikt och BMI

Piko-6

Ett enklare utandingstest för att spåra KOL, erbjuds rökare och övriga riskgrupper

 

 

Övrigt

  • Tidsåtgång ca 60 minuter

  • Hälsoprofilen utförs av sjuksköterska och provsvaren bedöms av läkare

  • Provsvar lämnas per brev efter ca två veckor

 

 

Skriv ut

Skriv ut informationsblankett