Hälsoundersökning

 

Samtal med sjuksköterska

Angående din arbetsmiljö, hälsa och levnadsvanor

 

Blodprover

 • Blodfetter (Kolesterol, HDL/LDL-kolesterol, Triglycerider)

 • Blodsocker (Glukos)

 • Blodvärde (Hb)

 • Levervärde (GT)

 • Njurvärde (Kreatinin)

 • Infektionsprov (CRP)

Beroende av kön/ålder/ärftlighet kontrolleras även: sköldkörtelhormon (TSH), prostataprov (PSA) och avföringsprov för att tidigspåra tjocktarmscancer (F-Hb)

 

 • Blodtryck

 • Vilo-EKG

 • Syn- och hörselkontroll

 • Piko-6
 • Ett enklare utandingstest för att spåra KOL, erbjuds rökare och övriga riskgrupper. 

 

Övrigt:

 • Tidsåtgång ca 45 minuter
 • Hälsoundersökningen utförs av sjuksköterska och provsvaren bedöms av läkare
 • Svar lämnas efter ca två veckor

 

 

 

 

Hälsoundersökning

Skriv ut informationsblankett