Hälsoundersökning

 

 

Samtal med sjuksköterska
angående din arbetsmiljö, hälsa och levnadsvanor

Blodprov
  • spåra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes
  • blodvärde
  • lever- och njurpåverkan

Beroende av kön, ålder och ärftlighet kontrolleras även:

  • sköldkörtelhormon (ämnesomsättningen)
  • PSA (prostataprov)
  • F-Hb (blod i avföringen). Test för att tidigspåra tjocktarmscancer, fr o m 50 år

 

Blodtrycksmätning
Vilo-EKG

Syn- och hörselkontroll


Längd, vikt och BMI

 

Piko-6

Ett enklare utandingstest, för att spåra KOL,
(kronisk lungsjukdom), erbjuds rökare och övriga riskgrupper.

Övrigt

  • Hälsoundersökningen utförs av sjuksköterska och provsvaren bedöms av läkare.
  • Svar lämnas efter två veckor
  • Tidsåtgång ca 45 minuter

 

Just nu har vi lediga tider för hälsoundersökningar. Kontakta oss för tidsbokning.

 

Hälsoundersökning

Skriv ut informationsblankett

Mini-undersökning

Skriv ut informationsblankett