Kurser och utbildningar 2017

Ny satsning på arbetsmiljöutbildningar.

Täbyhälsan har med befintlig och ny personal stärkt kompetensen på arbetsmiljöområdet och gör nu en satsning för att möta efterfrågan, nya behov och utmaningar.

Våra utbildningar kommer att erbjuda deltagarna möjlighet att utvecklas i sina roller, få fördjupad ämneskunskap och stort erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Deltagaren tar med sig en grund för att utveckla arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från både hälsofrämjande, preventivt och rehabiliterande perspektiv.

Vi erbjuder både öppna och företagsinterna grundutbildningar, Bättre Arbetsmiljö (BAM), med diplomerad handledare samt extra resurspersoner. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöarbetet till chefer, skyddsombud och andra som behöver kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Utbildningen ger grunden för ett bra arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Klicka på kursnamnen nedan för kursbeskrivning.

Arbetsmiljöutbildning - för chefer och skyddsombud
21 nov 2017

Endagskurs kl 8.30-16.00

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Tredagarskurs

Byggarbetsmiljösamordning BAS-P/U 

Tvådagarskurs                                                

Anpassade företagsinterna och ämnesinriktade utbildningar

Datum bestäms i samråd med beställaren


För anmälan och frågor   

 

 


Mindfulness kvällskurs  Ny kursstart våren 2018
Stresshantering och mental balans

  • För ökat välbefinnande och fokus i vardagen
  • Stressreducerande
  • Lindrande vid nedstämdhet och sömnstörningar
  • Kroppsscanning
  • Medveten sinnesnärvaro
  • Meditation och andningsövningar
  • 8 sammankomster à 2 timmar + egna övningar

 

Pris: Enligt offert
Kursmaterial ingår
För anmälan och frågor             Kursbeskrivning

 


Stress och stresshantering

  • Stresspåverkan och stress - hur reagerar vi? 
  • Förebyggande åtgärder
  • Praktiska övningar i stresshantering
    

Endagskurs
Pris:
Enligt offert
För anmälan och frågor


Sömnskola

  • Enskilt bedömningssamtal
  • Förebyggande åtgärder
  • Konkreta övningar och hemuppgifter för sömnförbättring
  • 7 sammankomster á 2 timmar

Pris: Enligt offert
För intresseanmälan och frågor      Kursbeskrivning


Hjärt- lungräddning och första hjälpen kurs

Vi kan hjälpa till att utforma kursen efter arbetsplatsens behov.

Pris: Enligt offert
För anmälan och frågor