Rehabilitering

Rehabilitering av personer med nedsatt arbetsförmåga är ett ansvar som ligger hos arbetsgivaren, detta oavsett om arbetsförmågenedsättningen beror på faktorer på arbetsplatsen eller i privatlivet.

Rehabiliteringsprocessen ska följda den s.k. rehabkedjan i sjukförsäkringen, med en bestämd tidtabell för arbetsförmågebedömningar, möten och uppföljningar. Utfallet brukar bli bäst om man kommer igång tidigt med insatserna, i idealfallet redan innan sjukskrivningen är ett faktum eller under de första sjukdagarna. Men även om det har hunnit gå längre tid kan man med ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt komma fram till resultat som är tillfredsställande för alla parter.

Täbyhälsan har lång erfarenhet av rehabilitering bl a inom:

  • arbets- och förslitningsskador
  • missbruk
  • psykisk ohälsa
  • kriser och konflikter

Vi ger stöd åt både individen och arbetsgivaren, så att rehabiliteringsprocessen blir så effektiv och bra som möjligt.

Vi gör arbetsförmågebedömningar och omplaceringsutredningar, medverkar vid rehabiliteringsutredningar och i kontakter med Försäkringskassan, och hjälper er på alla sätt att driva rehabiliteringsprocessen framåt.

Arbetet sker tvärfunktionellt och kan alltefter situationen involvera företagsläkare, sjukgymnast, företagssköterska och beteendevetare.