Riktade undersökningar och medicinska kontroller

Riktade undersökningar

För riskgrupper och andra som enligt lag, avtal eller överenskommelse skall genomgå sådana undersökningar

  • Regelbundet, t ex vid kemikaliehantering, livsmedelshantering, nattarbete och arbete med isocyanater.
  • Synundersökning vid bildskärmsarbete.
  • Trafiksäkerhetsmedicinska undersökningar enligt Transportstyrelsen BV-FS 2004:4.

 

Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2005:6 (PDF)

Översikt över obligatoriska medicinska kontroller

Bilaga 1 (PDF)

Trafiksäkerhetsmedicinska undersökningar
enligt Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

 

Vibrationer

AFS 2005:15
Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker som kan uppkomma till följd av exponering av vibrationer.

Använd checklistor

Hand- och armvibrationer (PDF)
Helkroppsvibrationer (PDF)
Bilaga 3 Klassifikation av besvär och symtom (PDF)

57§ - 62§ gällande läkarundersökning.

Se AFS 2005:06 (PDF)