Sjuk- och friskanmälan

med sjukvårdsrådgivning

Förutom att sjukfrånvaro inverkar negativt på företagets produktion och ekonomi medför den också merarbete för chefer och arbetsledare, i form av administration, schemaomläggningar o s v. Det är mycket begärt att chefen dessutom ska finna tid att fördjupa sig i anledningen till att en person sjukanmält sig, komma med goda råd eller göra en bra uppskattning av hur länge personen blir borta.

Vår tjänst Sjuk- och friskanmälan förenklar processen för både arbetsgivare och anställd, och ger dessutom betydande mervärden:

  • Den anställde sjukanmäler sig per telefon till en automatiserad rösttjänst, som är öppen dygnet runt.
  • Arbetsgivaren får besked via mail eller sms direkt till den eller de personer som behöver informationen.
  • Den sjuke blir uppringd samma dag av en sjuksköterska, som ger kvalificerad sjukvårdsrådgivning och vid behov hänvisar till rätt vårdnivå.
  • Den sjuke kan ställa medicinska frågor och få tips om egenvård, som kan lindra eller förkorta sjukdomsförloppet.
  • På tredje dagen ringer en sjuksköterska upp den sjuke för att höra hur det går och ge vidare råd.
  • Även friskanmälan sker via den automatiserade rösttjänsten.

 

Tjänsten levereras i samarbete med MedHelp AB.  

 

 

Telefonnummer till rösttjänsten: 08-510 655 57