Sjukvård och rehabilitering

Sjukfrånvaro kostar stora belopp idag, för samhället, för individen och för arbetsgivaren. Som företagare har man kostnader både för sjuklön och produktionsbortfall, och dessutom ett ansvar för rehabilitering av medarbetare som är sjuka ofta eller länge. Som individ får man dels stå ut med sjukdomsbesvär, dels med ett kännbart inkomstbortfall. Att minska sjukfrånvaron ligger därför i allas intresse.

Med snabba och korrekta diagnoser, effektiv behandling och kvalificerad rådgivning går det att märkbart få ner sjuktalen och minska kostnaderna för sjukfrånvaron.

Täbyhälsan erbjuder sjukvård och rehabilitering för anställda i anslutna företag. Allt från enstaka besök hos någon av våra skickliga praktiker, till mer komplicerade fall som kanske kräver ett helt team av företagsläkare, företagsköterska, sjukgymnast och beteendevetare. Vi arbetar alltid med både individens och företagets bästa i fokus, och alltid med respekt, empati och professionalism.

Läs mer under nedanstående länkar.

Sjukvårdsservice     Rehabilitering     Sjuk- och friskanmälan