Sjukvårdsservice

för anställda vid företag anslutna till Täbyhälsan

  • Tillgång till allmän sjukvård hos läkare, sjukgymnast, sjuksköterska och samtalsterapi hos socionom

  • Utredning och behandling av arbetsrelaterad sjukdom

  • Telefonrådgivning i medicinska frågor

  • Personlig telefonrådgivning hos sjuksköterska, dagligen kl. 09.00-10.00 samt kl. 13.00-14.00 på tel 08-473 64 14, övrig tid via vår växel

  • Vaccinationsservice, även för anhöriga, enligt gällande prislista
 

Skriv ut

Skriv ut informationsblankett